Välkommen till Lilla Torget Psykoterapi & Handledning

Lilla Torget psykoterapi & Handledning etablerades år 2002. Vi finns på Lilla Torget 4. Huset uppfördes i början av 1800-talet på de urspungliga källarvalven från 1600-talet. Huset är nu kulturminnesmärkt. Vi erbjuder psykoterapi och samtalsstöd till vuxna,ungdomar, par och familjer. Till arbetsgrupper och enskilda erbjuder vi handledning. Varmt välkomna att kontakta oss.

Vi som arbetar på mottagningen är legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och handledning.