EMDR

Förkortningen står för ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som utarbetats för att behandla PTSD (posttraumatiskt stresssyndrom) och är en av de metoder som rekommenderas av socialstyrelsen vid denna diagnos. Metoden används även vid andra svårigheter och tillstånd. Exempel på sådana är: ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. EMDR kan användas som genomgående metod i en psykoterapeutisk behandling eller kompletteras med andra metoder.

Under traumabehandling med EMDR aktiveras det traumatiska minnet tillsammans med de känslor och kroppsförnimmelser som är relaterade till den traumatiska händelsen. Även de negativa uppfattningar om en själv som ofta är en följd av trauma aktualiseras samtidigt. När det traumatiska minnet bearbetas blir händelsen mindre plågsam att tänka på och de symtom som hänger samman med minnet försvinner eller minskar. För en mer utförlig beskrivning, läs mer på: http://emdr.se.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.