Bildterapi

I bildterapi/ bildpsykoterapi används bildskapande som uttryck och kommunikation i en terapeutisk relation, individuellt eller i grupp. Bearbetning sker både genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet om bilden som sker i relationen mellan klient/grupp och bildterapeut. Ingen konstnärlig talang eller erfarenhet behövs.

För mer utförlig information om Bildterapi gå in på www.bildterapi.se Svenska Riksförbundet för Bildterapeuters SRBt:s hemsida.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.