Vi som jobbar här

Eva Nilsson

Leg. Psykoterapeut & handledare

Läs mer

Jag är legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad UHÄ. Socionom 1978. Fördjupningsutbildad i affekt- och traumafokuserad psykoterapi. Certifierad Symboldrama- och Marte Meo terapeut/handledare. Jag har tidigare yrkesarbetat i drygt 35 år med psykosocialt behandlingsarbete i ett stort fält som rör socialtjänstens olika område. Under de här åren lärde jag mig mycket om människors olika livsvillkor men också om människans inneboende kraft till växt och förändring. Under många år arbetade jag med psykoterapeutiskt-och anknytningsstöd i en behandlingsenhet för blivande och nyblivna föräldrar samt med att utbilda i anknytnings-och samspelsarbete. Jag har tagit till mig metoder med särskild inriktning på att läka anknytningsskador och anknytningstrauman och hur vi kan reparera en negativ självbild.

Sedan många år arbetar jag i egen verksamhet som psykoterapeut och handledare på Lilla Torget Psykoterapi & Handledning.

Tel: 073-353 03 21
E-post: info@eva-nilsson.se
Hemsida: www.eva-nilsson.se

Lena Lang

Leg. Psykoterapeut & handledare

Läs mer

Jag är legitimerad psykoterapeut och handledare i psykosocialt arbete. Min grundutbildning är socionom.

Förutom mitt arbete på Lilla Torget, som psykoterapeut och handledare, så arbetar jag på enheten för barnneuropsykiatri i Göteborg. Jag har även arbetat många år inom barn och ungdomspsykiatri (BUP), barn och ungdomsmedicin (BUM) samt inom socialtjänst och skola. Senast som metodutvecklare och metodhandledare i en resursenhet inom socialtjänsten.

Jag har alltid haft stor glädje av att arbeta i team med olika yrkesgrupper. Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad om aktuell forskning. Därför har jag fördjupat och breddat min teoretiska hemvist genom studier i bla etnologi, sexologi, kris och trauma, neuropsykologi och anknytning.

Jag tar emot ungdomar, vuxna, par och familjer.

Utöver arbetet är jag engagerad i styrelsen för Svenska riksföreningen för familjeterapi och Familjeterapiföreningen i västra Sverige.

Tel: 070-750 21 99
E-post: lenamlang@hotmail.com

Lisa Enqvist

Leg. Psykoterapeut & CERT. EMDR TERAPEUT

Läs mer

Jag är legitimerad psykoterapeut på psykodynamisk grund. Min grundutbildning är socionom. Jag är certifierad EMDR terapeut och har en hypnosutbildning med inriktning mot traumarelaterade och dissociativa svårigheter. Jag har ett stort intresse för att arbeta med följderna av trauma och svåra livshändelser, men arbetar med människor som har olika typer av problem.

Jag har tjugofem års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och har arbetat inom såväl barn och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri. Vid sidan av min privata mottagning arbetar jag deltid på vuxenpsykiatriska traumateamet på Uddevalla sjukhus.

Tel: 073-641 60 03
E-post: enqvistpsykoterapi@gmail.com
Hemsida: www.enqvistpsykoterapi.wixsite.com/lisaenqvist

Åsa Viklund

Socionom & uttryckande konstterapeut

Läs mer

Jag är socionom sedan år 2000 och vidareutbildad i psykoterapi. Hösten 2024 får jag min legitimation som psykoterapeut med inriktning mot familjeterapi. Jag arbetar eklektiskt vilket innebär att jag integrerar olika metoder i mitt arbetssätt. Tankar, känslor, inre bilder, beteenden och kroppsliga upplevelser utforskas med hjälp av de verktyg som bedöms lämpliga. Du som klient är med och bestämmer hur du vill att vi ska jobba. Ett av de sätt jag använder är kreativt gestaltande psykoterapi. Det inkluderar arbete med bildterapi, visualiseringar, drömmar, berättande, drama och rörelse. Jag tar emot barn, ungdomar, vuxna, par och familjer.

tel        0739 697 695

E-post:          info@asaviklund.se

Hemsida:      www.asaviklund.se

Mikael Hermansson

Leg. Psykoterapeut

Läs mer

Min inriktning är i grunden psykodynamisk och under min vidareutbildning till psykoterapeut har jag alltmer tillägnat mig och känt mig hemma i det relationella perspektivet. Några viktiga begrepp inom denna tradition när det gäller förändringsarbete är att utveckla sin förmåga till samspel med andra, stärka sin mentaliseringsförmåga och bli mer medveten om sina affekter.

Under många år har jag arbetat inom Psykiatrin. Under 10 år arbetade jag inom Barn och ungdomspsykiatrin där jag var med om att bygga upp och utveckla en verksamhet med ett familjeterapeutiskt och nätverksinriktat fokus. Under dessa år gick jag flera steg och utbildade mig inom familjeterapi.

På senare år har jag alltmer träffat enskilda och sedan drygt tre år tillbaka arbetar jag på en Psykoterapienhet inom vuxenpsykiatrin. Startade upp min privata verksamhet 2017.

Tel: 072-251 82 85
E-post: info@mhermansson.se
Hemsida: www.mhermansson.se

Marcus Edstam

Socionom, Leg. Psykoterapeut & handledare i psykosocialt arbete

Läs mer
Jag arbetar med terapier, parterapi, familjeterapi, walk and talk och handledning av arbetsgrupper. Lång erfarenhet av att hjälpa individer, par, familjer och arbetsgrupper.

Tel: 070-248 60 63

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.