Konsultation

Ibland är det är det fullt tillräckligt med några enstaka samtal för att komma vidare. Att stanna upp och reflektera kan ge nya infallsvinklar och att du kommer ur låsningar.

Konsultation kan t ex handla om:

  • Konfliktsituation med närstående eller på arbetet
  • Stöd och coaching i någon aktuell situation
  • Svåra vägval
  • Undran över om psykoterapi kan hjälpa dig

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.