Symboldrama

Vi har alla under livets gång fått erfarenheter som format oss och som gett oss våra inre bilder av oss själva och andra. De inre bilderna styr vårt handlande och kan ibland ge oss problem.

Symboldrama betonar våra inre läkande och reparerande möjligheter och den stimulerar vår kreativitet. I symboldrama kombineras samtal med visualisering av inre bilder. Inom oss har vi alla en rikedom av inre bilder. Efter en kort avslappning får du föreställa dig bilder som utforskas tillsammans med terapeuten. De inre bilderna kan fånga upp och gestalta dina känslor, behov och resurser men även det som hindrar dig. Symboldrama gör det möjligt att få syn på djupt förborgade erfarenheter som har format dig och skapat bilder av dig själv och andra. Metoden erbjuder ett kraftfullt verktyg att arbeta med de underliggande problemen och att förändra det som ställer till med problem.

Symboldrama ger en unik möjlighet till att reparera en negativ självbild, behandla trauman, depression och psykosomatiska besvär.

I symboldrama integreras en psykodynamisk grund med kognitiva och beteendeinriktade terapiformer. Du kan gå i symboldrama som en egen behandling eller som ett led i en terapi.

För att få mer info se Svenska Föreningen för Symboldrama: www.symboldrama.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.