Familje- och systemorienterad terapi

Familjeterapi eller systemisk terapi är en terapiform som kom till Sverige på 1980-talet. Inspirationen kom från Italien, USA och vårt grannland Norge. Utvecklingen av familjeterapin i Sverige skedde framförallt inom barn och ungdomspsykiatrin. Det är en viktig grundläggande terapiform för att främja hälsa och livskvalitet för barn och deras familjer.

Människan ingår alltid i ett sammanhang där möjligheter och svårigheter uppstår. En familj kan se ut på många olika sätt. Familjen, i alla dess former, utgör vårt första och viktigaste sammanhang.

När man väljer att gå i systemisk terapi är relationer och individens sammanhang viktiga fokus. Systemorienterad terapi bedrivs med en eller flera personer i rummet men även viktiga personer som inte är fysiskt närvarande kan vara i fokus utifrån olika roller och relationer.

Familjeterapi är vanligtvis en korttidsterapi, ofta mellan 5-10 tillfällen, den kan utövas i familjer, i andra konstellationer av närstående eller grupper med individer med fokus på de nära relationerna.

Familjeterapi har god effekt vid relationsproblem men har även visat sig ha god effekt vid anorexi, utagerande problematik, astma och barnfetma. Inom vuxenpsykiatrin har familjeterapi visat sig ha god effekt tillsammans med annan behandling vid tex psykoser.

Vi som arbetar med familjeterapi på Lilla Torget är medlemmar i Familjeterapiföreningen i västra Sverige som är en del av riksföreningen för familjeterapi i Sverige.

Läs mer om familjeterapi på www.sfft.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.