Handledning

Handledning är en etablerad form av stöd till grupper som arbetar med människor.

I processinriktat psykosocialt arbete sker oftast handledning i grupp för att på bästa sätt tillvarata de olika gruppmedlemmarnas kompetens och erfarenhet. Syftet är att öka och bibehålla de handleddas kompetens. Handledning kan också erbjudas individuellt. På organisations och ledningsnivå för chefer och medarbetare förekommer det inom flera yrken. .

Handledning är ett möjlighet för självreflektion. Det är också en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet. I handledningsrummet strävar vi efter att skapa en trygg och kreativ miljö genom att använda oss av olika tekniker tex reflekterande processer, bildskapande och gestaltande övningar.

Innehåll och upplägg anpassas efter varje uppdragsgivare.

Vi har erfarenhet av att handleda personal inom barn och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, skola, socialtjänst, polisväsende, kriminalvård och idéburna verksamheter.

Genom upphandling har flera av oss ramavtal med VG regionen, Mölndals stad, Borås stad, Göteborgs stad, Ale kommun, Lerums kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Gryning Vård AB och Fyrbodals Kommunalförbund.

För att säkerställa vår egen kompetens och för att utvecklas som handledare ingår vi i olika professionella handledarnätverk och har tillgång till superhandledning.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation för att se om vi kan möta just ditt behov av handledning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.