Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivning ges till allt som hör till föräldraskapet och vänder sig till Dig/Er som önskar tala om föräldraskapet eller få stöd i samspelet till barnet.

Det är lätt att som förälder hamna i låsningar och det kan vara svårt att veta hur man bäst bemöter barnet i olika perioder av barnets liv. Ibland kan det handla om en önskan om att förstå sig själv och relationen till barnet eller att två föräldrar har olika syn på barnet.

Vid oro över egna eller barnets svårigheter kan det vara till hjälp att prata med en professionell som har barnkunskap och kunskap om anknytning och samspel.

Vi arbetar med:

  • Stödjande samtal till föräldrar
  • Hjälp med samspelet mellan förälder och barn
  • Stöd under graviditet och spädbarnstid

Du kan som förälder komma ensam, tillsammans med din partner eller tillsammans med barnet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.